Main Page
Products page
Our Customers

 

Det är insidan som räknas!
Vi är stolta över vår leveranssäkerhet på 100 % till alla kunder; stora som små .

Certifikat: IATF 1649:2016S, IATF 16949:2016C och ISO 14001:2015S, ISO 14001:2015C

Kvalitetspolicy
Inom valda marknadssegment skall vi erbjuda bättre produkt- och leveranskvalitet än våra konkurrenter.

Vi skall uppfattas vara bättre än konkurrenterna i alla avseenden: i vår attityd, i vår service, i våra kontakter.

Vi skall leverera tekniskt väl utvecklade och felfria produkter vid utlovad tid och ha ett förtroendeingivande samarbete med våra kunder.
Kunderna skall alltså uppfatta Cromtryck som sin bästa leverantör.

Vi uppnår detta genom en effektiv organisation med kvalificerade och motiverade medarbetare i ett ständigt förbättringsarbete för att möta de ökade kraven från ägare och kunder.

Felfria produkter är vår högsta prioritet, som går före även målet att leverera i tid.

Det ekonomiska resultatet ser vi som en belöning för vår förmåga att genomföra dessa värderingar.
Vi kan alltså ifrågasätta våra marknader och produkter, men inte våra värderingar.

Miljöpolicy
Vår affärsidé är att leverera emblem och dekorationer till fordonindustrin och andra industrier. Vi anser att våra affärsmål kan nås samtidigt som miljön bevaras till framtida generationer. Vi ser också en affärsmöjlighet i att driva verksamheten på ett miljömedvetet sätt. Därför har vi för avsikt att följa lagar, kundkrav och andra relevanta miljökrav samt ha en företagskultur som präglas av ständiga förbättringar.

 
   
EU